درباره ما

رزومه کاری گروه صنعتی محمد :

1 مجتمع فولاد مبارکه

2 ذوب اهن اصفهان

3 شرکت ظریف مصور

4 پتروشیمی رجال

5 سپاهان باطری

6 توان باطری

7 انرژی باطری

8یکتا باطری

9 انرژی باطری

10 دانشگاه صنعتی اصفهان

11 سبز دارو

12 اکسیر گستر سپاهان

13 داروپخش

14 انرژی اتمی اصفهان

15 کارخانه های تولید فولاد

16 کارخانه های تولی اجر

17 مجموعه کارخانه های حایر (اسنوا)

18 کارخانه های رنگ

19 کارخانه های تولید فرش

20 مجموعه فروشگاههای کوثر

21 کارخانه های بسته بندی

22 کارخانه های نساجی

23 کانالهای هواساز سالنهای ورزشی

24 کارخانه های تولید مقوا

25 اب منطقه ای اصفهان

26 هواپیماسازی هسا